Procedura de reclamație

 

Procedura de reclamație

Această Procedură de reclamație reglementează modul și condițiile privind reclamațiile bunurilor defectuoase, achiziționate prin intermediul magazinului on-line Coleter de pe interfața web www.coleter.ro (mai departe, decât „interfața web“)

 

 1. Ce defecte puteți reclama?

Reclamațiile pentru bunurile achiziționate prin intermediul interfeței web sunt gestionate de compania noastră, nicidecum de furnizorii individuali de bunuri.

Pot fi reclamate bunurile care prezintă defecte. Prin defecte ale bunurile se înțelege, mai ales, că acestea:

Dacă aveți statutul de consumator, aveți în plus garanția că defectele menționate mai sus nu vor apărea în perioada de garanție. Articolul 2 se aplică numai consumatorilor; dacă nu sunteți consumator, nu vi se acordă perioada legală de garanție conform articolului 2.

Odată ce s-a scurs perioada legală de garanție pentru consumatori, nu este oferită nici o garanție de calitate, cu excepția cazului în care furnizorul prevede expres o astfel de garanție.

Dacă sunteți antreprenor, beneficiați de drepturi care decurg din performanța defectuoasă a bunurilor decât pentru acele defecte pe care bunurile achiziționate le-au avut înainte de deprecierea acestora, chiar daca aceste defecte își fac apariția mai târziu.

Nu putem considera ca și defect al bunurilor diferențele de nuanțe a culorii în realitate și pe dispozitivele de afișare electronice. Dacă bunurile nu corespund cerințelor dvs., aveți dreptul, în cazul în care sunteți consumator, să renunțați la contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la primirea bunurilor, conform articolului 5 al Condițiilor de utilizare a interfaței web.

Dacă sunteți consumator și constatați defectul asupra bunului achiziționat în termen de șase luni din momentul primirii, se va considera că acesta era defect în momentul primirii.

 

 1. Care este perioada de garanție?

În cazul bunurile de consum neutilizate, perioada de garanție este de douăzeci și patru de luni de la data primirii bunurilor, cu excepția cazului în care este specificată o perioadă mai lungă de garanție pe interfața web, în documentele care însoțesc bunurile sau în reclama făcută acestora. În cazul bunurilor folosite, perioada de garanție este de doisprezece luni de la data primirii bunurilor.

Dacă este menționată pe bunuri data expirării, sau este indicat, după caz, pentru bunul respectiv, o perioadă până la care poate fi utilizat, atunci perioada de garanție va dura până la această dată.

În cazul în care bunurile sunt reparate sau înlocuite cu alte bunuri noi, sau, după caz, înlocuite anumite elemente și piese de schimb ale bunurilor inițiale, perioada de garanție va rămâne cea inițială, pentru primele bunuri primite. În acest caz, însă, perioada de garanție este prelungită cu perioada în care nu ați putut utiliza bunurile achiziționate datorită defectelor survenite, deci, altfel spus, cu perioada în care bunurile sunt în reparație.

 

 1. Ce drepturi vă revin din performanța defectuoasă a bunurilor?

Dacă sunteți consumator sau antreprenor:

În cazul în care defectul bunurilor achiziționate a existat sau se crede că a existat deja în momentul primirii mărfii, vă revin drepturile menționate mai jos, din performanța defectuoasă a bunului.

Dacă defectul bunurilor reprezintă încălcarea substanțială a contractului, vă revin următoarele drepturi din performanța defectuoasă:

 1. înlăturarea defectului prin livrarea unui nou articol fără defect sau livrarea părții lipsă a articolului inițial achiziționat;
 2. înlăturarea defectului prin reparația articolului;
 3. o reducere substanțială din prețul de achiziție; sau
 4. posibilitatea renunțării la contractual de achiziție.

În cazul unei încălcări substanțiale a contractului, vă rugăm, ca atunci când ne veți informa despre defectul constatat sau fără întârzieri nejustificate imediat după raportarea defectului să menționați care dintre drepturile de mai sus doriți să vă despăgubească. Vă avertizăm că daca nu veți face această mențiune, vă vor reveni numai acele drepturi pe care le-ați avea în cazul unei încălcări minore a contractului. Alegerea făcută poate fi modificată numai după comunicarea ulterioară cu compania noastră.

Dacă nu vom înlătura defectul într-un termen rezonabil, puteți solicita o reducere substanțială din prețul de achiziție, în locul reparației bunului inițial, sau puteți chiar renunța la contractul de achiziție.

Dacă defectul bunurilor reprezintă încălcarea minoră a contractului, puteți solicita:

 1. înlăturarea defectului; sau
 2. o reducere substanțială din prețul de achiziție.

În cazul în care nu vom înlătura defectul bunului achiziționat sau vom refuza înlăturarea acestui defect, puteți solicita o reducere din prețul de achiziție sau puteți renunța la contractul de cumpărare. Alegerea făcută poate fi modificată numai după comunicarea ulterioară cu compania noastră.

Vă rugăm să rețineți că, până în momentul în care vă revendicați dreptul fie la reducerea din prețul de achiziție fie la renunțarea la contract, avem dreptul să vă livrăm bunurile lipsă sau să înlăturăm defectul legal (în special, să vă furnizăm documentele lipsă).

Înlocuirea bunurilor sau renunțarea la contract nu poate fi solicitată în cazul în care nu puteți returna bunul în starea în care l-ați primit. Asta nu este valabil în cazurile în care:

 1. starea a fost modificată în urma verificării produse cu scopul identificării defectului bunului;
 2. bunul a fost folosit înainte de descoperirea defectului;
 3. nu ați făcut imposibilă returnarea articolului într-o stare nealterată prin acțiune sau omisiune; sau
 4. ati vândut bunul înainte de descoperirea defectului, l-ați folosit sau l-ați modificat în timpul folosirii obișnuite; dacă acest lucru s-a întâmplat doar parțial, ne veți înapoia ceea ce puteți înapoia și ne veți datora o rambursare egală cu cât de mult ați beneficiat de bunul respectiv.
 5. Doar dacă sunteți consumator:

În cazul în care defectul bunurilor de consum apare în perioada de garanție de douăzeci și patru de luni de la primire (pentru bunurile folosite, doisprezece luni de la primirea acestora), vă revin următoarele drepturi din performanța defectuoasă:

 1. dreptul la înlocuirea bunului îl aveți în cazul în care:

Nu puteți solicita înlocuirea bunurilor în cazul această înlocuire ar fi disproporționată cu  natura apariției defectului. În acest caz beneficiați de dreptul de a vă fi înlăturat, fără plată, defectul.

Nu aveți dreptul la înlocuirea bunului nici în cazul în care este defectă doar o parte (componentă) a bunului achiziționat.

Înlocuirea bunurilor nu poate fi solicitat nici în cazul bunurilor deja folosite sau în cazul celor vândute la un preț redus. În locul înlocuirii bunurilor puteți solicita o reducere substanțială.

 1. dreptul la înlocuirea unei componente defecte a bunului îl aveți în cazul în care:
 1. dreptul la o reducere substanțială din prețul de achiziție îl aveți în cazul în care:
 1. dreptul la renunțarea la contractual de achiziție îl aveți în cazul în care:

 

 1. Când nu este posibilă revendicarea drepturilor din performanța defectuoasă a bunurilor?

Nu puteți revendica drepturile din performanță defectuoasă în următoarele cazuri:

În plus, garanția și creanțele survenite din responsabilitatea asupra defectului apărut nu se aplică în următoarele cazuri:

 

 1. Cum să procedați în cazul unei reclamații?

Vă recomandăm să depuneți reclamațiile la compania noastră fără întârzieri nejustificate, imediat după constatarea defectului. În conformitate cu Legea privind protecția consumatorului, acceptăm reclamațiile la adresa noastră de contact. Nu avem nici un punct de desfacere, unde ar putea fi posibilă depunerea reclamațiilor personal, si nici nu folosim servicii ale terțelor persoane.

Aveți de asemenea dreptul de a reclama bunurile și la adresa sediului nostru central sau direct la producător,  vă recomandăm totuși să folosiți adresa noastră de contact pentru a asigura o gestionare rapidă și eficientă a reclamațiilor.

Procedură recomandată pentru reclamații:

Nerespectarea oricăreia dintre etapele menționate mai sus sau neprezentarea oricăruia dintre documentele de mai sus nu împiedică gestionarea pozitivă a revendicării în condițiile legale.

Momentul soluționării reclamației este momentul în care am fost înștiințați despre apariția defectului și momentul acordării dreptului din performanța defectuoasă a bunurilor vândute.

Decidem imediat asupra reclamațiilor primite, în cazurile mai complicate decizia o luăm în 3 zile lucrătoare. În acest termen nu intră perioada specifică, în funcție de fiecare produs sau serviciu, sau serviciul necesar pentru evaluarea expertă a defectului. Reclamația, inclusiv înlăturarea defectului, va fi soluționată fără întârziere, în termen de 30 de zile de la data primirii reclamației, cu excepția cazului în care decidem asupra unei perioade mai lungi de soluționare.

La depunerea unei reclamații vă vom emite o confirmare scrisă în care vom preciza când v-ați exercitat dreptul la performanța defectuoasă, ce cuprinde reclamația și modul în care propuneți soluționarea acesteia; apoi (după soluționarea reclamației) vă vom emite o confirmare care va cuprinde data și metoda soluționării reclamației, inclusiv confirmarea asupra efectuării reparației și cât a durat această reparație, sau, după caz, o justificare scrisă pentru respingerea cererii.

În conformitate cu Codul civil, aveți dreptul la rambursarea rezonabilă a costurilor suportate  atunci când solicitați soluționarea unei reclamații. Vă rugăm să luați în considerare că acest drept, asupra acestor costuri, trebuie revendicat în termen de o lună după data la care ați raportat apariția defectului.

 New Endless Technology LTD.

UNIT Q

Astbury road 35

London
SE5 2NL
GREAT BRITAIN

e-mail: info@coleter.ro

Această Procedura de Reclamație este valabilă și în vigoare începând cu data de 01. 8. 2019.

 

Setări de confidențialitate
Folosim cookie-uri pentru a putea adapta conținutul și reclamele fiecărui utilizator, pentru a asigura funcțiile de social media și pentru a analiza setările web-site-ului nostru. De asemenea, împărtășim informații despre ceea ce faceți pe acest site cu partenerii noștrii de social media, cu cei ce se ocupă de publicitate și prelucrarea analizelor, și facem acest lucru în concordanță cu documentul de Politica prelucrării datelor cu caracter personal. În secțiunea „Setări cookie”, vă puteți edita preferințele. Prin utilizarea acestui web-site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.